Elektronische identiteitskaart en Kids-ID

Op deze pagina vindt u informatie over de elektronische identiteitskaart en de Kids-ID.

De identiteitskaart voor kinderen onder de 12 jaar (Kids-ID)

Op deze pagina vindt u alle informatie over de identiteitskaart voor kinderen onder de 12 jaar (Kids-ID) in het buitenland.
 1. Laatst bijgewerkt op
Image
Foto van een KIDS-ID

Mobile Kit

U vindt meer informatie over de Mobile kit en het programma op deze pagina.

De Kids-ID is het identiteitsbewijs voor Belgische kinderen jonger dan twaalf jaar. Net als de eID heeft de Kids-ID het formaat van een bankkaart en bevat ze een microchip. De Kids-ID wordt sinds 2006 in België afgeleverd. Vanaf 1 oktober 2015 kunnen Belgische kinderen onder de twaalf jaar, die in het buitenland wonen, ook een elektronische identiteitskaart (Kids-ID) aanvragen bij de Belgische Ambassade of het beroepsconsulaat waar ze zijn ingeschreven.

Hoewel deze Kids-ID niet erkend wordt als reisdocument door de landen van het rechtsgebied van de Ambassade - Laos, Cambodja, Thailand en Myanmar -, toch heeft de Kids-ID de volgende voordelen:

 1. Dienst “Hallo ouders”: een alerte/wacht systeem voor vermiste kinderen (meer informatie, zie onder punt 4)
 2. Handig formaat: ze heeft de grootte van een bankkaart
 3. Laat toe te reizen naar sommige landen, hoofdzakelijk in Europa (meer weten)
 4. Een Kids-ID kost maar 10 EUR
 5. Blijft geldig in geval van verhuizing (naar het buitenland, van of naar België)
 6. Laat bepaalde beveiligde handelingen op internet toe (indien de certificaten werden geactiveerd)
 7. De naam van beide ouders is erop vermeld
   

1. Wat is de geldigheidsduur van een Kids-ID?

Een Kids-ID is 3 jaar geldig, zelfs in geval van verhuizing (naar het buitenland of naar België). Ze verliest niettemin haar geldigheid:

 • als ze als verloren of gestolen wordt opgegeven.
 • indien de foto niet meer op het kind gelijkt.
 • indien ze werd verkregen bij een gemeente na augustus 2008 en de houder zijn vertrek naar het buitenland niet heeft gemeld aan de gemeentelijke administratie.
   

2. Waar en hoe een Kids-ID aanvragen?

Sinds 21 juni 2021 moet u en uw kind voor een Kids-ID (als uw kind 6 jaar of ouder is) in persoon en op afspraak naar het uw beroepsconsulaat komen.


Uw kind is 6 of ouder, of jullie (= ouder en kind) willen de Kids-ID op het beroepsconsulaat aanvragen:

Hiervoor stuurt of mailt u het afspraakformulier (PDF, 130.14 KB) voor uw Kids-ID naar uw beroepconsulaat. 

Vergeet niet de betaling van 10 € voor de Kids-ID, eventueel verhoogd met verzendingskosten nadat er een afspraak werd gemaakt. Zie hiervoor op de website van of neem contact met uw beroepsconsulaat.


Uw kind is jonger dan 6 jaar en u vraagt de Kids-ID per briefwisseling:

Hiervoor stuurt of mailt u het aanvraagformulier (PDF, 201.99 KB) voor uw eID op uw beroepconsulaat. 

Vergeet niet de betaling van 10 € voor de Kids-ID, eventueel verhoogd met verzendingskosten. Zie hiervoor op de website van of neem contact met uw beroepsconsulaat.


U kan vanaf 21 juni 2021 uw Kids-ID aanvragen bij (1) de Belgische gemeente waar u laatst ingeschreven was, (2) uw Belgische gemeente van geboorte als u nooit in België heeft gewoond, maar er wel bent geboren, of (3) een Belgische gemeente naar keuze als u nooit in België hebt gewoond en er ook niet geboren bent. 

Dit is wel iets duurder (de prijs verschilt licht van de ene tot de andere gemeente). De kaart en pukcode worden dan uiterlijk 2 werkdagen later bij de gemeente geleverd en u kan de kaart dan onmiddellijk bij de gemeente activeren.

Een aanvraag voor een Kids-ID bij een Belgische gemeente kan maar mits beide ouders aanwezig zijn - enkel zo kunnen we aannemen dat de wetgeving inzake het ouderlijk gezag van het land waar het Belgisch kind woont, gerespecteerd wordt.

Voor kinderen jonger dan 6 kan de Kids-ID ook na 11 en na 21 juni 2021 nog worden aangevraagd met een opgestuurd aanvraagformulier.
 

Dienst “Hallo ouders”

Op de Kids-ID staat een telefoonnummer (+32 78 150350), dat 24/24u en 7d/7 bereikbaar is. Als het kind verloren loopt en zijn Kids-ID bijheeft, kan elke persoon die het vindt gemakkelijk zijn of vertrouwenspersonen contacteren dankzij een cascadesysteem van telefoonnummers, dat geactiveerd wordt door de ouders.

Om dit cascadesysteem te activeren (dit is niet verplicht) of voor meer informatie dient u volgende website te raadplegen: www.halloouders.be
 

Activatie Kids-ID

Elke Belgische burger die ingeschreven is in de consulaire bevolkingsregisters van een Belgische ambassade of consulaat, die een Belgisch kind heeft dat eveneens is ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters, kan de Kids-ID van zijn/haar kind activeren in een consulaire post in het buitenland of in een Belgische gemeente.

De Kids-ID kan geactiveerd worden door de ouders (of de wettelijke vertegenwoordiger) zonder aanwezigheid van het kind. De activatie van certificaten voor de Kids-ID is niet langer toegelaten voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Zodra de minderjarige de leeftijd van 12 jaar bereikt heeft, kunnen de certificaten op de Kids-ID geactiveerd worden, maar enkel in aanwezigheid van de minderjarige.