Elektronische identiteitskaart en Kids-ID

Op deze pagina vindt u informatie over de elektronische identiteitskaart en de Kids-ID.

Identiteitskaart voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar - eID

Op deze pagina vindt u alle informatie over de elektronische identiteitskaart voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar.
  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Foto van een identiteitskaart

Mobile Kit

U vindt meer informatie over de Mobile kit en het programma op deze pagina.

Verplichting

Elke Belg die ouder is dan 12 jaar  en die zijn hoofdverblijfplaats heeft in het buitenland en zich laat inschrijven in het bevolkingsregister van de Belgische ambassade, moet een Belgische identiteitskaart aanvragen.

Sinds 21 juni 2021 dient u voor een elektronische identiteitskaart (e-ID) in persoon en op afspraak naar  uw ambassade te komen.


Blijvende geldigheid

De geldigheidsduur is afhankelijk van de leeftijd die u heeft op het moment van de aanvraag: 

Leeftijd bij aanvraag

Geldigheidsduur eID

Tussen 12 en 18 jaar
Tussen 18 en 75 jaar
Ouder dan 75 jaar

6 jaar
10 jaar
30 jaar

De eID blijft geldig:

  • in geval van verhuis (naar een andere beroepspost, van of naar België)
  • indien ze werd verkregen bij een Belgische gemeente en de houder zijn vertrek naar het buitenland heeft gemeld aan de gemeentelijke administratie.

De eID verliest haar geldigheid:

  • als ze wordt gemeld als verloren of gestolen
  • indien de foto niet meer op de houder gelijkt
  • indien ze werd verkregen bij een Belgische gemeente na augustus 2008 en de houder zijn vertrek naar het buitenland niet heeft gemeld aan de gemeentelijke administratie.

De geldigheid kan worden nagegaan op www.checkdoc.be

 
Mogelijkheden

De identiteitskaart voor Belgen in het buitenland is een geldig reisdocument in de lidstaten van de Europese Unie en in een aantal buurlanden ervan. De geactiveerde eID kunt u gebruiken om zich te kunnen aanmelden op Belgische overheidswebsites. Vergeet niet dat u hiervoor ook een kaartlezer nodig heeft. U kan deze op de lokale markt aankopen. Let wel, niet alle kaartlezers kunnen de data van een eID lezen. U dient steeds na te gaan of de kaartlezer geschikt is om een kaart volgens ISO/IEC 7816 standaard in te lezen. Gelieve voor meer informatie hier te klikken. 

Elke Belgische burger die ingeschreven is in de consulaire bevolkingsregisters van een Belgische ambassade of consulaat  kan zijn eID activeren in de post waar hij/zij ingeschreven is, in een andere consulaire post in het buitenland of in een Belgische gemeente.  De identiteitskaart en het certificaat kunnen enkel geactiveerd worden in aanwezigheid van de betrokkene. Dat betekent dat ook een eID van een minderjarige tussen 12 en 18 jaar enkel geactiveerd kan worden in aanwezigheid van die minderjarige. Voor de activatie moet u een afspraak maken. Voor meer informatie, zie de website van de FOD Buitenlandse Zaken

 
Aanvraag

Enkel Belgen die bij de ambassade zijn ingeschreven kunnen er een identiteitskaart aanvragen. Een eID kost momenteel 20 euro. De afgifte duurt ongeveer 2 à 3 weken.

Voor de aanvraag van een eID, maakt u vooraf een afspraak en brengt u het duidelijk ingevulde aanvraagformulier mee en bezorgt u ons eveneens 1 foto (die voldoet aan de ICAO-voorwaarden) en het bedrag in THB in gepaste munt (zie Consulaire tarieven).