Huwelijk in Thailand - Attest geen huwelijksbeletsel

 1. Laatst bijgewerkt op

Wil u als Belg trouwen in Thailand? Dit kan bij een Thaise gemeente, die onder andere vraagt om het “attest geen huwelijksbeletsel” (AGHB) voor te leggen. Dit attest wordt opgesteld door de Belgische Ambassade in Bangkok.
 

A. Eerste stap: afspraak maken voor een interview en voor de afgifte van het aanvraagdossier AGHB


De aanvraag van AGHB kan enkel op afspraak. U kunt alleen een afspraak online maken.

Opmerkingen:

 1. Het tijdstip van uw afspraak kan niet veranderd worden. Indien u dit wenst, dan moet u uw afspraak eerst annuleren, en een nieuwe afspraak online aanvragen.
 2. Vanaf dat u weet, dat u toch niet kunt komen op de dag van de afspraak, dan wordt u vriendelijk gevraagd om uw afspraak te annuleren. Andere mensen zullen u dankbaar zijn.
   

B. Tweede stap: afgifte van een volledig dossier en interview tijdens uw afspraak


Tijdens de afspraak bij de ambassade, samen met uw toekomstige echtgeno(o)t(e), moet u een volledig dossier kunnen voorleggen.

De volgende documenten moeten overhandigd worden:

 1. Origineel van 2 formulieren (PDF, 263.14 KB), volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend op de ambassade
  • Aanvraag attest geen huwelijksbeletsel
  • Affidavit (Opgelet! Vermeld uw voornaam en achternaam zoals in uw reispasspoort.)
 2. Kopie van uw paspoort: 1e bladzijde met de persoonsgegevens en alle bladzijden met vermelding van de in- en uitreisstempels voor Thailand (of Cambodja/Laos/Myanmar). Steeds meer lokale besturen vragen een voor eensluidend verklaarde kopie van het paspoort. Om vertragingen in de procedure bij de Thaise overheden te vermijden wordt ten stelligste aangeraden om hierin te voorzien. (Consulair recht te betalen in Thai Bath.)
 3. Kopie van uw Belgische identiteitskaart.
 4. Kopie van het paspoort van uw toekomstige echtgeno(o)t(e): 1st bladzijde en alle bladzijden met stempels van in- en uitreizen uit Schengenlanden.
 5. Kopie van de identiteitskaart van uw toekomstige echtgeno(o)t(e).

Opmerkingen:

 • Indien u niet alle gevraagde documenten kunt voorleggen, wordt uw aanvraag geweigerd
 • Indien er geen ernstige twijfel rijst omtrent de bedoelingen van minstens een van de partijen om een duurzaam huwelijksgemeenschap te stichten kan het AGHB (en eventueel Affidavit) in enkele werkdagen worden afgeleverd.

Bij ernstige twijfel zal uw aanvraag voor advies worden voorgelegd aan het Parket van de Procureur des Konings bevoegd voor uw woonplaats in België (indien uw woonplaats zich in het buitenland bevindt dient u een adres in België op te geven, voor de aanwijzing van een Parket bevoegd voor het onderzoek van uw aanvraag). In overeenstemming met artikel 71 van het Consulair Wetboek neemt het Parket een beslissing binnen de termijn van 3 maand volgend op de indiening van de aanvraag. Deze termijn kan eenmaal worden verlengd met een bijkomende termijn van 2 maanden.
 

C. Derde stap: ophalen van attest geen huwelijksbeletsel en documenten


Als uw aanvraag goedgekeurd is, zal u de volgende documenten in 3 tot 4 werkdagen verkrijgen:

 • Attest geen Huwelijksbeletsel (AGHB) - Kostprijs 20 euro
 • Gelegaliseerd Affidavit - Kostprijs van legalisatie: 20 euro

Opgepast! De kosten kunnen enkel in lokale munt betaald worden, in Thai Baht (THB), aan de consulaire wisselkoers geldig op het ogenblik van de afgifte van het attest.

 

D. Vertaling en legalisatie van documenten


Het AGHB (enkel opgesteld in het Frans met vertaling in het Engels, of in  het Nederlands met vertaling in het Engels), het gelegaliseerde Affidavit en de bevestiging als houder van een Belgisch paspoort (opgesteld in het Engels), dienen nog te worden vertaald naar het Thai en gelegaliseerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Thailand.

Voor de vertaling Engels-Thai kan u een beroep doen op het vertaalbureau gevestigd bij het Departement Consulaire Zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

LEGALIZATION

Legalization Division, 3rd Floor,
Department of Consular Affairs,
Ministry of Foreign Affairs,
123 , Chaengwatana Rd., Thung Song Hong,
Laksi District, BANGKOK 10210

Tel. 02-575.1056 – 59 , 981.71.71 Ext. 3301, 3304
Fax. 02- 575.10.54


E. Huwelijk in de Thaise gemeente


Met alle documenten genoemd in sectie D, kunnen de toekomstige echtgenoten trouwen bij de Thaise burgerlijke stand naar keuze. U dient zich te wenden tot de plaatselijke ambtenaar van de Thaise burgerlijke stand, voor inlichtingen met betrekking tot de voorwaarden tot voltrekking van een huwelijk. Bijkomende documenten kunnen gevraagd worden.
 

F. Na het huwelijk


A. Een Thaise huwelijksakte in België laten erkennen

Een Thaise huwelijksakte moet aan enkele voorwaarden voldoen om in België erkend te worden:

 • Legalisatie door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Thailand van eensluidend verklaard afschrift van de huwelijksakte (Marriage certificate) en van het eensluidend verklaard afschrift van de inschrijving van het huwelijk (Copy of Marriage Registration Book)
 • Vertalen van deze twee documenten in de officiële taal van uw Belgische gemeente door een van de erkende vertalers van de Ambassade te Bangkok
 • Legalisatie van de twee originele documenten en de 2 vertalingen bij de Belgische Ambassade te Bangkok. Kostprijs van legalisatie: 20 Euro per document. Opgepast! De kosten kunnen enkel in lokale munt betaald worden, in Thai Baht (THB), aan de consulaire wisselkoers geldig op het ogenblik van de afgifte van het attest.

Opmerkingen:

 1. Indien uw woonplaats zich in België bevindt, dient u de originele documenten en de vertalingen voor te leggen bij uw Belgische gemeente, die uw burgerlijke staat zal aanpassen in het Rijksregister.
 2. Indien u ingeschreven bent bij een diplomatieke of consulaire zending: dient u de originele documenten en de vertalingen voor te leggen bij de Ambassade of het Consulaat, die uw burgerlijke staat zal aanpassen in het Rijksregister. Als u uw huwelijksakte wil laten overschrijven in de Belgische registers van de burgerlijke stand, vindt u meer informatie in sectie b)
 3. Huwelijk in Cambodja:
  • Vertaling van een eensluidend verklaard afschrift van uw huwelijksakte naar de taal van uw Belgische gemeente door een vertaler vermeld op de lijst van de Belgische Ambassade te Bangkok
  • Legalisatie van het originele document en de eensluidend verklaarde vertaling door het ministerie van Buitenlandse zaken in Phnom Penh en de Belgische ereconsul in Phnom Penh.
 4. Huwelijk in Laos:
  • Vertaling van een eensluidend verklaard afschrift van uw huwelijksakte naar de taal van uw Belgische gemeente door een vertaler vermeld op de lijst van de Belgische Ambassade te Bangkok
  • Legalisatie van het originele document en de eensluidend verklaarde vertaling door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Vientiane en door de Belgische ereconsul in Vientiane


B. Een Thaise huwelijksakte overschijven in België

De buitenlandse huwelijksakte wordt best overgeschreven in de Belgische registers van de burgerlijke stand. Dat is niet verplicht, maar het is gemakkelijker en goedkoper om nadien uittreksels of afschriften op te vragen van die akte.

Als de huwelijksakte niet overgeschreven is in België, moet u uittreksels of afschriften opvragen in het buitenland. Dat is niet altijd even gemakkelijk en vaak duur.

Op grond van artikel 48 van het Burgerlijk Wetboek kunt u verzoeken dat de akte van het buitenlands huwelijk wordt overgeschreven in de huidige registers van de burgerlijke stand van uw gemeente. Voor dit doel eisen sommige Belgische gemeenten dat de vertaling opnieuw wordt gedaan in België door een beëdigd vertaler.

Om een afschrift van een buitenlandse huwelijksakte in België over te schrijven, moet ze eerst erkend worden.

De overschrijving kan gebeuren in:

 • de gemeente van de laatste inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van één van de echtgenoten;
 • de gemeente waar een bloedverwant tot en met de tweede graad van één van de aanstaande echtgenoten ingeschreven is;
 • de gemeente van de geboorteplaats van één van de echtgenoten;
 • bij gebrek aan bovenstaande mogelijkheden kan de overschrijving gebeuren in de gemeente Brussel.

De ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de betrokken gemeente oordeelt of het afschrift van de huwelijksakte (gelegaliseerd en vertaald door een beëdigd vertaler indien nodig) voldoet aan de vereisten voor de overdracht.