Ambassade van België in Thailand
Home Consulaire diensten Nationaliteit - akte van verklaring van toekenning van nationaliteit

Nationaliteit - akte van verklaring van toekenning van nationaliteit

Vanaf 1 januari 1985 is een kind geboren in het buitenland Belg indien:

 1. minstens een ouder (vader of moeder) Belg is, geboren in België of in Belgisch Congo voor 30 juni 1960, of in Rwanda of Burundi voor 1 juli 1962
 2. de Belgische vader of moeder, geboren in het buitenland, binnen de termijn van 5 jaar na datum van de geboorte van het kind een akte van verklaring van toekenning van de Belgische nationaliteit ondertekent. Deze akte dient te worden ondertekend op de ambassade of het consulaat waar de Belgische ouder is ingeschreven.

Om een akte van verklaring van toekenning van de Belgische nationaliteit te ondertekenen op de Ambassade van België in Bangkok dienen de volgende documenten worden voorgelegd :

 1. een eenvormig afschrift van de geboorteakte op naam van het kind, gelegaliseerd door de bevoegde instantie(s) van het land waar de akte werd opgemaakt, daarna vertaald door een vertaler vermeld op de lijst van de Ambassade.
    
  Voor inlichtingen betreffende de plaatselijke overheden bevoegd voor de wettiging van documenten opgemaakt in Thailand, Cambodia, Laos en Myanmar, bestemd voor gebruik bij een Belgische overheid, raadpleeg de rubriek Legalisatie van documenten.
   
  Indien de geboorteakte werd opgesteld in een derde land : dienen de formaliteiten voldoende lang op voorhand opgestart om rekening te houden met de wachttijden nodig om een afschrift van de geboorteakte te bekomen, deze ter plaatse te laten vertalen, en om er het originele document en de vertaling te laten legaliseren volgens de legalisatieprocedure van kracht tussen dit land en België. 
 1. een attest van woonplaats op naam van de Belgische vader of moeder
   
 2. een attest van nationaliteit op naam van de Belgische vader of moeder

Opmerkingen : deze twee laatste attesten op naam van de vader of moeder worden afgeleverd door de Ambassade.

Inlichtingen betreffende de consulaire rechten van toepassing op de legalisatie van documenten, de afgifte van consulaire attesten en de opmaak van een akte inzake nationaliteit vind u hier.

Bij indiening van de nodige documenten zal een ontwerp van akte voor goedkeuring worden voorgelegd aan de bevoegde dienst van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Na ontvangst van de goedkeuring van de voormelde dienst zal een afspraak worden belegd voor de ondertekening van de akte door de Belgische vader of moeder. De aanwezigheid van het kind is niet vereist.