Paspoort

  1. Laatst bijgewerkt op

Belangrijk bericht voor Belgen die naar de VS reizen: De Belgen die (nog) niet over een biometrisch paspoort beschikken en die voor een vakantie of voor een zakenreis naar de Verenigde Staten willen, moeten een Non-Immigrant visum aanvragen op de Amerikaanse ambassade. 

Wettig verblijf in Thaïland: De Thaïse immigratiediensten zijn de enige lokale autoriteiten die bevoegd zijn voor de afgifte of de verlenging van  visums en verblijfsvergunningen. Diensten aangeboden door andere (privé-)personen of agentschappen hebben geen enkele wettelijke basis! Bovendien is het belangrijk is een aanvraag in te dienen voor het juiste type van visum dat overeenstemt  met het doel van uw verblijf (toerisme, business, tewerkstelling, ...).

Mobile Kit


Op deze pagina vindt u informatie over en het programma van de Mobile Kit.


Aanvraag nieuw Belgisch paspoort


Onze ambassades en consulaten zijn niet langer bevoegd om gewone paspoorten af te leveren aan personen die in de bevolkingsregisters in België zijn geregistreerd. Dit betekent dat alleen personen met de Belgische nationaliteit die in de bevolkingsregisters van een ambassade, een consulaat-generaal of een consulaat zijn ingeschreven, nog een gewoon paspoort in het buitenland kunnen aanvragen.

Personen die niet in de bevolkingsregisters van een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging en evenmin in de bevolkingsregisters in België zijn ingeschreven, moeten eerst hun  toestand regulariseren en zich laten inschrijven alvorens een aanvraag voor een nieuw paspoort te kunnen indienen.

Meer informatie over de procedure, de leveringstermijn, de kostprijs en de benodigde documenten vindt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken

Opgelet: Betaling in Thaise Baht geschiedt ter plaatse door het scannen van de QR-code indien u de applicatie op uw smartphone heeft met de lokale bankrekening (anders in contanten). De tarieven in Baht vindt u op deze pagina.
 

Paspoort voor volwassenen


Gelieve volgende documenten voor te leggen:

  • het aanvraagformulier: dit dient volledig/in hoofdletters en leesbaar te worden ingevuld. De tweede pagina tekent u in het daartoe bestemde raampje met zwarte inkt, nadat door onze diensten de barcode werd toegevoegd. Let erop dat uw handtekening volledig binnen het raam blijft. Wie niet kan tekenen legt ter verantwoording een medisch attest voor. In geen geval mag u de bladzijde in twee vouwen. Gelieve het vak bestemd voor de consulaire dienst niet in te vullen.
  • uw  verlopen paspoort.
  • een fotokopie van uw visum/verblijfsvergunning voor Thailand.
     

Paspoort voor kinderen


Kinderen worden sinds enkele jaren niet meer ingeschreven in het paspoort van hun ouders zoals vroeger. Ze moeten in het bezit zijn van een eigen paspoort. De aanwezigheid van het kind ouder dan 6 jaar oud is noodzakelijk.

Leg de volgende documenten voor:

  • het aanvraagformulier getekend door  beide ouders. De ouders mogen niet tekenen als aanvrager op de tweede bladzijde van het aanvraagformulier. Het kind dient zelf te tekenen. Indien het kind nog niet kan tekenen wordt in het daartoe voorziene kader de vermelding “vrijgesteld” aangebracht.
  • VOOR KINDEREN JONGER DAN 6 JAAR OUD: 2 recente paspoortfoto's (kleurenfoto's): het moeten echte foto's zijn, niet gescand of gekopieerd. De afmetingen van de foto zijn 35 x 45 mm; gelaat 25 à 35 mm lang. De achtergrond van de foto dient wit te zijn. Er mogen geen schaduwen voorkomen. Het gelaat moet van voren genomen zijn (geen profiel), met het hoofd rechtop en niet gebogen. De naam van de aanvrager op de keerzijde van de foto's schrijven. De foto's niet op het aanvraagformulier vast maken maar ze in een afzonderlijke hoesje bijvoegen. Deze ambassade knipt niet uw foto’s op maat.                
  • een originele of letterlijke kopie van de geboorteakte van het kind indien dit document nog niet in ons bezit is.

Een paspoort wordt enkel afgeleverd aan een minderjarige met de toestemming van beide ouders. Indien de tweede ouder het formulier niet kan tekenen dient hij/zij zijn toestemming schriftelijk te verlenen in een afzonderlijk document.
 

Verlies of diefstal van een paspoort


a) Is uw paspoort verloren of gestolen, dan kunt u een nieuw paspoort aanvragen bij de Ambassade (voorwaarden, zie aanvraag nieuw Belgisch paspoort) op vertoon van het bewijs van de aangifte van het verlies of diefstal bij de lokale politie ("police report").

b) Een Belg met verblijfplaats in België of ingeschreven op een andere ambassade of consulaat  en op doorreis die, door omstandigheden (verlies, diefstal, vernietiging) niet meer over een reisdocument beschikt, kan een voorlopig paspoort vragen op voorwaarde dat hij een verklaring van verlies of diefstal van de lokale politie ("police report") kan voorleggen.

Sommige landen erkennen niet de geldigheid van het Belgisch voorlopig paspoort. Het komt de houder van een voorlopig paspoort toe om na te gaan of het wordt aanvaard door de autoriteiten van het land waar hij wil verblijven, naartoe reizen of doorreizen. 

Indiening van de paspoortaanvraag: vul het aanvraagformulier + 2 foto's.