Mobiele Kit

Hier vindt u informatie over de Mobiele Kit.

 1. Laatst bijgewerkt op

Sinds 3 december 2012 is de persoonlijke verschijning bij de Belgische ambassade in Bangkok vereist om een nieuw paspoort aan te vragen.

De persoonlijke verschijning is nodig om een foto te nemen en de vingerafdrukken en de handtekening vast te leggen van de paspoortaanvrager. Deze registratie van biometrische gegevens wordt opgelegd door de Verordening nr. 2252/2004 van de Europese Raad van 13 december 2004 met betrekking tot de normen voor de veiligheidskenmerken van en de biometrische gegevens in de door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten en zijn uitvoeringsbesluiten. Voor verdere informatie hieromtrent kan u deze website raadplegen.

Om de uitvoering van deze nieuwe maatregelen te vergemakkelijken heeft de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken sommige Ambassades en Consulaten uitgerust met een toestel waarmee de biometrische gegevens tijdens consulaire bezoeken kunnen geregistreerd worden.


Procedure

Om een optimale dienstverlening te kunnen voorzien, zullen personen die hun biometrische gegevens wensen te registreren enkel op afspraak worden ontvangen.

Opgelet: het onderwerp van de afspraak heeft enkel betrekking op de opname van biometrische gegevens. Na de opname, moet/kunt u de paspoortaanvraag formeel indienen bij de ambassade.

Indien u zich wenst in te schrijven voor een afspraak, gelieve dan een e-mail te sturen aan bangkok@diplobel.fed.be of een fax op het nummer +66 (0)2 108 18 07 en dit minstens 2 werkdagen voor de geplande zendingsdata. Indien u de aanvraag niet via e-mail of fax  kan verzenden, mag u deze ook per post sturen (EMS).

Na nazicht van uw dossier, twee dagen voor de datum van de zending, zal u een bevestiging ontvangen van de plaats en het tijdstip van de afspraak.


Belangrijke opmerkingen

 1. De biometrische gegevens kunnen maximaal een jaar bewaard worden.
   
 2. Alleen de personen die in de bevolkingsregisters van de Ambassade ingeschreven zijn kunnen hun biometrische gegevens laten opnemen.
   
 3. Indien u ingeschreven bent bij de ambassade, kan u ook een aanvraag voor een paspoort bij een andere Belgische ambassade of consulaat indienen of er uw biometrische gegevens laten opnemen. In dit geval wordt u verzocht om uw aanvraag eerst aan de Ambassade in Bangkok over te maken. Na controle van de aanvraag, zal de Ambassade in Bangkok zijn akkoord overmaken aan de betrokken ambassade of consulaat en zal u hiervan op de hoogte brengen. U kan dan contact opnemen met de betrokken ambassade of consulaat om een afspraak te maken voor de opname van uw biometrische gegevens. 
   
 4. Indien u ingeschreven bent bij de ambassade en u soms terugreist naar België, dan kan u eveneens een nieuw paspoort aanvragen bij het provinciebestuur van uw keuze.
   
 5. Indien u officieel bent ingeschreven bij een Belgische gemeente kan u enkel bij uw gemeente een nieuw gewoon paspoort aanvragen. De persoonlijke verschijning is hiervoor steeds vereist.