Reizen met huisdieren

Hier vindt u informatie over reizen met huisdieren.

 1. Laatst bijgewerkt op

I. Algemene opmerkingen


1. De voorwaarden hieronder vermeld zijn enkel van toepassing voor personen die verhuizen of op vakantie komen naar België met hun gezelschapshond en/of -kat.

2. Voor privé gezelschapsdieren is identificatie en registratie in het Belgische nationaal register slechts verplicht voor honden en enkel voor dieren die langer dan 6 maanden in België zullen blijven. De eigenaar kan zich na aankomst te lande voor een en ander wenden tot een erkende dierenarts van zijn keuze.

3. Welzijn tijdens de reis:

 • de IATA-regeling bij luchtvervoer van dieren dient gerespecteerd;
 • sommige luchtvaartmaatschappijen weigeren (terecht) drachtige dieren aan boord te nemen;
 • het binnenbrengen van dieren jonger dan 7 weken is uit welzijnsoverwegingen verboden tenzij het gaat om een moederdier met haar zogende jongen (in zulke situatie raden wij ten stelligste het transport af).

4. Alle begeleidende certificaten dienen ten minste een Nederlandse, Franse of Duitse vertaling te dragen volgens de taalwetgeving - alleen het attest van de hondsdolheidvaccinatie mag in engels zijn.

5. Bijkomende informatie (bv. modellen) kan bekomen worden door contact te nemen met het hoofdbestuur van de Belgische Veterinaire Dienst te Brussel door middel van een fax (nummer: + 32 2 208.36.12) of per e-mail (Import.Export@cmlag.fgov.be). Gelieve steeds uw gegevens (fax en/of mail) te vermelden zodat wij u kunnen terug contacteren.

6. Dieren die door- dan wel terugreizen naar het Verenigd Koninkrijk, de Republiek Ierland en het Koninkrijk Zweden zijn onderworpen aan bijzondere voorwaarden en documenten; info te bekomen bij de lokale ambassades van deze landen.

7. Honden en katten dienen niet in quarantaine te gaan in België.

8. Een vaccin tegen hondsdolheid heeft tot 30 dagen ná vaccinatie nodig om voldoende antistoffen te doen ontstaan bij dieren die hetzij de eerste keer gevaccineerd worden (primovaccinatie), hetzij opnieuw gevaccineerd worden buiten de geldigheidstermijn van een vorige vaccinatie (respectievelijk 3 maanden of 12 maanden : zie (*) onder II 2).

 
II. Privégezelschapshonden en -katten vergezeld van hun eigenaar tijdens hun reis naar België (reizen samen in hetzelfde voertuig)


1. Voorafgaandelijke invoermachtiging: niet vereist volgens de Belgische wetgeving;

2. Vaccinatiecertificaat voor hondsdolheid: vereist voor honden en katten.

2.1. Geldigheid:

 • dieren gevaccineerd vóór de ouderdom van 3 maanden: vanaf 30 dagen na vaccinatie tot 3 maanden na vaccinatie (*);
 • dieren gevaccineerd vanaf de ouderdom van 3 maanden: vanaf 30 dagen na vaccinatie tot 12 maanden na vaccinatie (*);
 • onmiddellijk bij dieren gehervaccineerd (booster) binnen de 3 maanden respectievelijk 12 maanden na een eerste of vorige vaccinatie.

2.2. Vaccinatiecertificaat:

afgeleverd door de dierenarts die het dier gevaccineerd heeft en bevattende:

 • beschrijving van het dier: ras, geslacht, leeftijd, kleur;
 • gegevens eigenaar: naam en adres;
 • identificatie van het gebruikte vaccin: productnaam, vervaldatum (indien voorhanden mag de sticker van het vaccin gekleefd worden)
 • handtekening, naam van de dierenarts en datum.

N.B.: Een geldige vaccinatie tegen hondenziekte (ziekte van Carré of distemper) en parvovirose bij honden is niet verplicht, maar sterk aanbevolen.

3. Gezondheidscertificaat (aanbevolen): afgeleverd door een dierenarts naar keuze van de eigenaar afgeleverd max. 48 uur voor vertrek (max. geldigheidsduur: 10 dagen), waarin wordt verklaard dat hij/zij het dier heeft onderzocht en gezond en geschikt bevonden heeft om te reizen.

4. Controle bij aankomst (luchthaven): door de douanediensten (documentencontrole).

 
III. Alleenreizende gezelschapshonden en -katten


1. Voorafgaandelijke invoermachtiging: volgens de Belgische wetgeving enkel verplicht voor dieren komende van niet lidstaten van de Europese Gemeenschap, de aanvraag dient schriftelijk te gebeuren bij het Hoofdbestuur van de Veterinaire Diensten van België (fax: + 32 2 208.36.12 of e-mail: Import.Export@cmlag.fgov.be).

2. Vaccinatie tegen hondsdolheid (zie II.2).

3. Gezondheidscertificaat:

3.1. voor dieren niet afkomstig uit een lidstaat van de Europese Gemeenschap: afgeleverd door een officiële dierenarts, daartoe gemachtigd door de overheid van het land van oorsprong, bevattende volgende gegevens:

 • beschrijving van het dier: ras, geslacht, leeftijd, kleur;
 • oorsprong: adres van de eigenaar in het land van oorsprong, inclusief vermelding van dat land;
 • bestemming: adres van de eigenaar in België;
 • gezondheidsverklaring: hierin dient verklaard te worden dat het dier niet komt van een plaats waar de laatste 6 maanden voor vertrek naar België hondsdolheid werd vastgesteld, noch heeft het contact gehad, gedurende de laatste 6 maanden, met dieren uit een plaats waar hondsdolheid werd vastgesteld.

3.2 dieren afkomstig uit EU-lidstaten (zie II.3)

4. Controle bij aankomst:

4.1. uit EU lidstaten: steekproefsgewijze niet discriminerende controles tijdens vervoer zijn mogelijk;

4.2. uit niet EU lidstaten: aan de EU-buitengrens (voor België de luchthavens van Zaventem en Oostende), veterinaire controle, volgens de Europese regelgeving (documenten, identificatie en fysieke) door de controledierenartsen in de grensinspectiepost.

Informatie: Fax + 32 2 208.36.12 
Import.Export@cmlag.fgov.be