Rijksregister

Het is van belang dat uw administratief dossier in het Rijksregister steeds is bijgewerkt.

 1. Laatst bijgewerkt op

Het Belgisch Rijksregister is een elektronische gegevensbank met persoonlijke gegevens over alle Belgen, zoals plaats en datum van geboorte, burgerlijke staat en opeenvolgende woonplaatsen. Voor de Belgische Ambassades en Consulaten in het buitenland is het Rijksregister een waardevol hulpmiddel om Belgen bij te staan.

Het is van belang dat uw administratief dossier in het Rijksregister steeds is bijgewerkt.

Vul daarom de vragenlijst bij uw inschrijving volledig en nauwkeurig in. Zij dient als basis voor de bijwerking van uw gegevens in het Rijksregister.

De gegevens van het rijksregister zijn beschermd en worden op een vertrouwelijke manier behandeld. U hebt recht van inzage in deze gegevens en u kunt ze laten wijzigen indien ze fouten bevatten.

Breng de Ambassade (of het Consulaat) op de hoogte van veranderingen!


Veranderingen en inlichtingen die u verzocht wordt mee te delen:

 • Huwelijk: originele akte of eensluidend verklaarde fotokopie ervan;
 • Echtscheiding: eensluidend verklaarde kopie van het vonnis;
 • Overlijden: originele akte of eensluidend verklaarde fotokopie ervan;
 • Geboorte van een kind: originele akte of eensluidend verklaarde fotokopie ervan;
 • Adoptie: originele beslissing of vonnis, of eensluidend verklaarde fotokopie ervan;
 • Naamsverandering: originele BELGISCHE beslissing (koninklijk besluit) of eensluidend verklaarde fotokopie ervan; een naamsverandering verkregen in Thailand wordt niet automatisch erkend in België;
 • Verwerving van andere nationaliteit: origineel certificaat van naturalisatie of eensluidende kopie ervan;
 • Adresverandering: deze dient medegedeeld d.m.v. het formulier van aangifte van adreswijziging, vergezeld met elk stavingstuk (kopie factuur, huurcontract enz.);
 • Verandering van telefoonnummer of van e-mail: alleen ter informatie;
 • Gegevens van een persoon te contacteren ingeval van nood.

U vindt alle nuttige formulieren (inschrijving in het consulaire bevolkingsregister, inschrijving als kiezer, aangifte van adreswijziging) op de website van de FOD Buitenlandse Zaken