Naar België komen

Alle informatie voor wie naar België wilt komen.

Visum voor België

Alle informatie over het aanvragen van een visum voor België.

Bevoegde autoriteit voor visumaanvragen
Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.

Reizen naar België
Voor alle vragen over de regels die van toepassing zijn bij een aankomst in België, raadpleeg onze rubriek gewijd aan COVID-19

Visumaanvragen zullen ingediend moeten worden bij het 'Belgian Visa Application Centre'. Verdere informatie over de procedures en voorwaarden zijn beschikbaar in het Engels.

Nog steeds vragen? Neem contact met ons op via Bangkok.visa@diplobel.fed.be of telefonisch op via + 66 (0)2 108 1800 (van 13u tot 15u).