Ambassade van België in Thailand

België in Thailand

 Covid-19 Updates

Volg ons op Facebook (@Belgiuminthailand) en Twitter (@BelgiumThailand).

 

Ambassade enkel toegankelijk op afspraak

Bezoekers wiens aanwezigheid op de ambassade vereist is, worden verzocht eerst een afspraak te maken.

De ambassade is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8u tot 12u en van 13u tot 17u en op vrijdag van 8u tot 12u en van 13u tot 15u op het nummer +66 2 108 18 00.

Visa voor België:

Vanaf 1 juli 2020 heropent de visumafdeling van onze ambassade geleidelijk haar deuren, maar alleen voor bepaalde categorieën visa. Meer informatie nodig ? Neem contact met ons op via Bangkok.visa@diplobel.fed.be  of neem telefonisch contact op via + 66 (0) 2108 18 00. Als uw visumaanvraag in een van de categorieën valt, maken we graag een afspraak voor u om uw visumaanvraag in te dienen.

Andere afspraken kunnen gevraagd worden via het e-mailadres consular.bangkok@diplobel.fed.be of per telefoon.

Richtlijnen voor bezoekers:

 • Indien u de laatste twee weken ziek was of ziektesymptomen vertoonde wordt u verzocht uw bezoek aan de ambassade uit te stellen. Dit is tevens van toepassing indien u samenwoont met iemand die symptomen had of onlangs heeft contact gehad met iemand die COVID-19 symptomen vertoonde.
 • Controleer bij voorkeur uw temperatuur alvorens u naar de ambassade te begeven.
 • Draag een masker.

Gebruik de alcoholgel die ter beschikking is aan de ingang van de ambassade.

 

Visa voor Thailand

Overeenkomstig de aankondigingen van 8 april en 24 april, heeft de Thaise regering beslist een automatische verlenging toe te kennen van visa die verlopen tussen 26 maart en 31 juli 2020. Het is niet nodig om voor deze periode een visumverlenging aan te vragen bij de Thaise Immigratiedienst.

 • Een reiziger wiens visum verloopt tussen 1 mei en 31 juli 2020, krijgt een automatische visumverlenging tot 31 juli 2020. Dit is van toepassing op alle types non-immigrant visa, dat wil zeggen:
  • Visumvrijstelling (d.w.z. toeristen die het land zijn binnengekomen en 30 dagen verblijfsrecht hebben ontvangen)
  • Visa-on-Arrival
  • Non-immigrant B
  • Non-immigrant O
  • Non-immigrant O-A
  • Transit 30 days and transit 14 days
 • 90 Days Report: reizigers die tussen 26 maart 2020 en 31 juli een "90 days report" moeten indienen, zijn tot nader order tijdelijk vrijgesteld van rapportage.

Als uw visum op 25 maart of eerder is verlopen, moet u uw visum eerder hebben verlengd. Er wordt niet afgezien van de boetes voor wie de toegestane verblijfsduur heeft overschreden voor 26 maart. 

Indien u vragen heeft of voor meer info over de tweede automatische visumverlenging van 1 mei tot 31 juli 2020, gelieve volgende website te raadplegen: https://immigration.go.th/content/extend_alien?click=1

 

Vanaf 3 april verleent de Cambodjaanse regering automatische verlenging van het toeristenvisum aan reizigers die na 01.01.2020 in Cambodja zijn aangekomen en niet naar huis kunnen terugkeren.
Er wordt afgezien van boetes voor een te lang verblijf totdat zij Cambodja kunnen verlaten.
 

 

Informatieve websites betreft Covid-19

We raden u aan om regelmatig volgende website te raadplegen:

 

 

Nieuws

02 jul

Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin verwelkomt de nieuwe conclusies van de Raad van de Europese Unie over de betrekkingen tussen de Europese Unie (EU) en Afrika, het die op dinsdag 30 juni 2020 aangenomen werden en waaraan België actief heeft bijgedragen en die als basis zullen dienen voor de discussies om de relatie met onze Afrikaanse partners te herdefiniëren.

01 jul

Minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin verwelkomt de resolutie die de VN-Veiligheidsraad in New York vandaag heeft aangenomen over de Covid-19-pandemie. De Veiligheidsraad roept met resolutie 2532 op tot humanitaire wapenstilstanden van negentig dagen in alle conflictgebieden wereldwijd, om het hoofd te kunnen bieden aan de Covid-19-pandemie.

30 jun

Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin is tevreden dat de internationale conferentie ‘Supporting the future of Syria and the region’, die vandaag 30 juni 2020 in virtuele vorm plaatsvond, erin geslaagd is om de aandacht te vestigen op de moeilijke humanitaire situatie van de Syrische bevolking en daarnaast te pleiten voor hernieuwde inspanningen voor een politieke oplossing voor het conflict in Syrië.

30 jun

De Europese lidstaten keurden vandaag een aanbeveling goed die het landen uit de EU en Schengenzone (EU+) mogelijk maakt niet-essentiële reizen vanuit 14 landen buiten de EU+ vanaf 1 juli weer toe te staan. De Belgische regering zal op basis van het EU-kader spoedig evalueren wanneer en aan welke voorwaarden niet-essentiële reizigers uit deze 14 landen weer toegang krijgen tot het Belgisch grondgebied. Daarnaast worden de uitzonderingen voor essentiële reizen uitgebreid.

29 jun

Op 29 en 30 juni organiseert de Europese Unie de vierde 'Brussels Conference on Supporting the Future of Syria and the Region'. Ook België neemt deel aan deze bijeenkomst die alle relevante actoren samenbrengt om de effectieve aanpak van de situatie te bespreken. Het doel is de Verenigde Naties te steunen bij de inspanningen voor een alomvattende politieke oplossing en hulpmiddelen vrij te maken voor de Syrische burgers en de buurlanden die vluchtelingen uit Syrië opvangen. Tevens biedt de bijeenkomst een gelegenheid voor belangrijke dialoog met actoren uit het middenveld.