Verenigingen

Hier vindt u een overzicht van verenigingen van Belgen in Thailand en Cambodia.

  1. Laatst bijgewerkt op

Verenigingen van Belgen in Thailand


1. Belgian Club of Thailand (BCT)

Facebookpagina: Belgian Club of Thailand | Facebook
E-mail: belgiumclubthailand@gmail.com (voor vragen in verband met het lidmaatschap)

De BCT heeft de volgende doelstellingen:

  • De relaties bevorderen tussen Belgen en anderen die in Thailand wonen of Thailand bezoeken;
  • De integratie van Belgen in Thailand vergemakkelijken;
  • Bijdragen aan de Thaise samenleving.


2. Vlamingen in de Wereld (VIW)

Dhr. Eddy Bull – Vertegenwoordiger van VIW in Thailand 
E-mail: eddybull@hotmail.com

Voor inlichtingen over de "Stichting Vlamingen in de Wereld" die een band wil smeden en onderhouden met de 500.000 uitgeweken Vlamingen: 

Vlamingen in de Wereld 
Gaucheretstraat 60 
1030 Brussel 
Tel.: +32 (0) 2 201 73 84 
Fax: +32 (0) 201 73 85 
Website: www.viw.be
E-mail: info@viw.be


3. Vlaamse Club Pattaya (VCP)

Dhr. Donaat Vernieuwe (NL) 

Website: www.vlaamseclubpattaya.com
E-mail: donaatvernieuwe@hotmail.com

De VCP heeft de volgende doelstellingen: 

  • Vlamingen bijeenbrengen om te socialiseren en om informatie aan elkaar uit te wisselen
  • Nuttige informatie te geven door op de vergaderingen telkens een ander thema te behandelen
  • Workshops of opleidingen organiseren zoals een workshop over EHBO, een lessenreeks yoga enz.
  • Uitstappen en feestjes organiseren, bv. onze jaarlijkse Happening, Sinterklaasfeest enz.


4. L'Union Francophone des Belges à l'Etranger (UFBE)

M. Philippe Van Roy - Vertegenwoordiger van UFBE in Thailand
email : phililiv@gmail.com

Voor meer informatie over interventiegebieden, informatieve mededelingen, het "Journal des Belges à l'étranger", kunt u contact opnemen met:

Union Francophone des Belges à l'Etranger 
Joseph II straat
1000 Brussel
Fax : +32 (0) 2 218 44 36 
Website : www.UFBE.be
E-mail : ufbe@skynet.be of ufbe-bruxelles@ufbe.be


5. Belgian-Luxembourg/Thai Chamber of Commerce (BeLuThai)

Mevr. Sarudha Netsawang, Uitvoerend directeur  

Belgian-Luxembourg/Thai Chamber of Commerce 
Room 1229,  4,4/5 Level 12, Central Tower,  
Rajdamri Road, Pathumwan, 
Bangkok, 10330, Thailand

Monday - Friday 9:00 AM -  6:00 PM
Tel.: +66 (0) 2 697 9069
Email: info@beluthai.org
Website: www.beluthai.org
 

Verenigingen van Belgen in Cambodja


Business Association Benelux Cambodia


#30 Preah Norodom Boulevard, 3rd floor
BRED Bank Building, Khan Daun Penh,
Phnom Penh, Cambodia
Tel: + 855 10 871 140 
E-mail: benelux@eurocham-cambodia.org
Social media: Facebook + LinkedIn